Safety light, sikkerhetslys for økt trygghet!

VARSELLYS

SIKKERHETSLYS

LYSMERKING

Mer info om sikkerhetsbelysning finnes på sidene her på www.tsr-import.no og www.progtech.it


Bruk nedtrekks menyene eller klikk direkte på bilder og tekster for mer spesifikk informasjon. Produktene presenteres i forskjellige brukssegmenter.

Lysmerking med grønn pil, sikkerhetslys gir økt trygghet!
Lysmerking adgang forbudt, økt sikkerhet med Varsellys, Sikkerhetslys og lysmerking.
Trygg gangvei for ansatte, kunder og alle som er i nærheten. Lysmarkering av fotgjengerovergang.
Lysmerking med tydelige intuetive figurer og tegn.
Lysmerking med tekst, budskap og tegn. Større sikkerhet med lysmerking.
Rødt kryss, gir tydelig signal. Lysmerking øker sikkerheten.
Lysende stoppskilt gir klart signal. Lysmerking

Varsellys for sikkerhet og trivsel   Sikkerhetslys beskytter mennesker, utstyr og verdier!   

https://www.progtech.it/

Bruksområder

I nedtrekksmenyen finner du flere bransjer som bruker varsellys. 

Fiskeforedling

Næringsmiddelbransjen

Gjenvinning - resirkulering

Nyheter-Produktutvikling

Gratulerer Park Nordic med det som trolig er verdens første parkeringshus med denne type lysmerking!

Innovativ bruk av lampe teknologi, gir en tydelig kommunikasjon om forventet adferd fra myke og harde trafikanter.

Tydelige forventninger gir tryggere adferd.

Vi takker Park Nordic AS for tilliten, samt Progtech SRL som har gitt oss muligheten til å utvikle dette!

VARSELLYS

SIKKERHETSLYS

LYSMERKING