Varsellys for oppmerksomhet. Markering på gulvet med lyssignal. Lysvarsling, varsellys og lysmerking.

PRODUKT VARSELLYS

SIKKERHETSLYS LYSMERKING FOR

DIV. SEGMENT OG BRANSJER

Lysmerking, lysvarsling på gulvet. lyskanon, lyskaster som projeksjerer skilt, tegn, linjer og tekst på gulvet.

 På lagergulvet er det mye som foregår.

 Forventet atferdsmønster er ikke alltid like klart.   Lysmarkering gir økt fokus og oppmerksomhet på   sikkerhet/HMS.

 Lysmerking kan øke effektiviteten på gulvet! 

 Merking av pallplasser, hyller, kjøreretning m.v.   bedrer arbeidsflyt og samkjøring for kvalitetssikring.

 Lysmerking slites ikke bort, og er alltid synlig.


Næringsmiddelindustri

Lysmerking, lysvarsling på gulvet. lyskanon, lyskaster som projeksjerer skilt, tegn, linjer og tekst på gulvet. For fryselager, kjølelager, produksjonsgulv og lagergulv.

 Lysmarkering for alle typer gulv, alle temperaturer og   ulik grad av bruk.

 Lysmerking slites ikke bort, den er konstant og alltid   synlig, uansett hva som ev. ligger på gulvet.


Fiskeforedling

Lysmerking egner seg spesielt godt for bedrifter innen fiskeforedling. Kjølige gulv, med vann og mye renhold, evner ikke å holde gulvmerking over tid. Det slites ned og må gjevnlig vedlikeholdse. Lysmarkering er alltid synilig/ permanent uavhengig av temperaturer, vann, is, rusk og rask.


Gjenvinning - Resirkulering

Fotgjengerovergang Lysmerking, lysvarsling på gulvet. lyskanon, lyskaster som projeksjerer skilt, tegn, linjer og tekst på gulvet.

 Mennesker og maskiner i sameksistens på gulvet,   trenger veilidning for økt bevisthet, trygghet og   forventet adferdsmønster, kan lysmerking være   løsningen som gir aktsomheten det lille løftet den ofte   trenger.  

 Lysmerking er tydelig og lett å oppfatte i et støyende   miljø hvor det er vanskelig å høre alarmer m.v.

 Lysmarkering er alltid synlig, selv når det  ligger noe   der.

 Spesiell lysmerking/lysvarsling av spesielle risikosoner.

 Lift og gaffeltruk, heisekran og traverser trenger   varsellys av arbeidssone, faresoner og uoversiktlige   områder, rundt hjørner og gjennom porter.


Sykehus - Helsevesen

 Ny muligheter for bruken av sikkerhetslampene trår   frem ved fokus på kommunikasjon og budskap.

 Lysmerking er en ypperlig måte å skilte et sykehus   som er avhengig av konstant renhold (slittasje av   gulvmerking)  Lysmerking av guidelinjer og nødutgang   m.v.


Parkeringshus


 Viljen til å kjøre inn i parkeringshus er vekslende.

 Noe av denne uvlijen til å burke parkeringsgarasjer,   kan ligge i usikkerhet på adferdsmønster og   kjøremønster, hvor mye og harde trafikanter myldrer   om hverandre.

 Ved riktig og tydelig lysmerking, blir myke og harde   trafikanter guidet til et bedre og forutsigbart   atferdsmønster.  Tydelig merking av gangveier,   gangfelt og kjørebaner, gir økt trygghet!

 Flere former for sikkerhetsbelysning.

 Flombelysning spesialdesignet for røffe miljø ved   havneanlegg, idrettsanlegg og industriområder.

 Guidelys for trailer plassering inn mot docking /rampe.


Stål og jernindustrien

 Progtechs industrilamper er utviklet for   tungindustrien, jern- stål- og aluminiumsverk,   mekaniske verkstesder/fabriker og skipsverft.

 Lysmerking for sikkerhet ut i fabrikklokalet.