LYSMERKING I PARKERINGSHUS & GARASJER

Lysmarkering gir økt tryggehet og felles forståelse av forvented adferd.

LEDLYS ALLTID SYNLIG PÅ ALLE FLATER

Et innbydende og imøtekommende parkeringshus med klar, tydelig og ikke minst synlig lysmerking signaliserer tydelig forventet adferdsmønster for økt trygget og sikkerhet for majoriteten av parkeringsingskunder som føler en uro ved å kjøre inn i mørke, trange og uoversiktelige parkeringsgarasjer.

Hva koster mest; 

usynlig merking?    eller

synlig lysmerking?

Lysmerking av parkeringshus gir bedre adferd

Hvilken av de tre pilene er tydeligst å se?

Svaret gir seg selv, de malte pilene synes knapt, kanskje med unntak av i regnskapet! 

Mens den lysmarkerte grønne pilen gir vennlig signal om kjøreretning.

 

Den lysmarkerte pilen er klar, tydelig og synlig for alle og vil lyse i 75000 timer, eller 8,5 år med døgn drift.

Lysmerking vises uansett underlag, skitt eller annet som ligger på gulvet.  

 Lysmerking gir:

 -Økt sikkerhet

 -Besparelser i vedlikehold.


  • Lysmerking vises uansett støv og skitt på gulvet.
  • Man slipper nitidig og kostbar vasking av gulvet, for å holde veimerkingen synlig.
  • Lysmerking viser hva som er ønsket atferd
  • Gir gående og kjørende et mer forutsigbart adferdsmønster.
  • Lysmerking slites ikke vekk.
  Bilen kjører mot kjørerettningen da utskilt er nesten helt usynlig. Ledlysmerking er alltid synlig.
  Lysmerking slites ikke bort, slik som denne nesten usynlige malte pilen. Lovlig ledlysmerking alltid synlig.

  Ikke lett å se disse veimerkingene som er slitt helt ned.

  • Lysmerking kan enkelt flyttes og være oprativt igjen med en gang.
  • Man slipper arbeidstimer med nedsliping av gammel veimerking og unngår nedetid mens malingen tørker.
  • Lampene har 75000 lystimer (8,5 år med 24/7).
  • 5 års produktgaranti.
  • Les; TYDELIG LYSMERKING I PARKERINGSHUS/GARASJER


  Verdens første parkeringshus med denne typen lysmerking!

  (se video under)

  Myke & harde trafikanter

  Utydelig eller manglende merking skaper unødig usikkerhet der myke og harde trafikanter må dele liten plass!

  utydelig merking kan løses med lysmarkering for større sikkerhet i parkeringshus

  Når plassmangel ikke "tillater" fysisk skille mellom gående og kjørende, er tydelig og klar lysmerking løsningen.


  Dette skaper en trygghet om forventet adferd. 

  HVORFOR er trygghet og forventet adferd, et tema?

  Les litt om Amaxofobi her.

  Lysmarkering i parkeringshuset Ringnes Park. Større sikkerhet og trygghet.
  Fotgjengerovergang med lys i parkeringshus