Ledlys lysmerking og lysmarkering av budskap, info, advarsel og div. signaler for industrien. lys merking av ledelyslinjer m.

HMS - KHMS - EHS - EHSQ - HSEQ - HSSE - HSG

Sikkerhet og trygghet gir en lønnsom arbeidsplass!

LEDLYS ALLTID SYNLIG PÅ ALLE FLATER

Lyslinjer, lysmerking for tydelig kommunikasjon. Lysmerking HMS, merking av gulv med lysprojektering. Lyssignal på gulv.
Lysmerking av maskiner som bevegerseg.
Varsellys på truck, travers, kran og lift. Lysmerking av arbeidsområde. HMS varsellys for økt sikkerhet.

Sikkerhetsbelysning var utgangspunktet for oppstarten av Progtech Srl.

Sikkerhet på arbeidsplasser var og er hovedfokuset til produktene fra denne bedriften i nord Italia.


Her fokuserer vi på sikkerhet m.v. men under de forskjellige bransjene og segmentene vises også hvilke andre områder hvor lampene kan brukes.

Som f.eks. hvor nyttig det kan være for logistikk, merking av oppstillingsplasser m.v.

Stopplinjer

Stopplinje med en kraftig rød linje. Finnes i forskjellige styrker.


For å sikre ansatte og utstyr, er stopplinjer et viktig redskap der store maskiner omgås med  mennesker/ansatte.Led Lys Merking, ledlysmerking, lysmarkering, lysmerking, varsellys, sikkerhetslys ledelys for markering av linjer og striper
Led Lys Merking, ledlysmerking, lysmarkering, lysmerking, varsellys, sikkerhetslys ledelys for markering av linjer og striper

SAFETY BAR: 25W , 50W og SLIM

Led Lys Merking, ledlysmerking, lysmarkering, lysmerking, varsellys, sikkerhetslys ledelys for markering av linjer og striper

Ledelinjer

Ledelinjer i forskjellige styrker, farger og i forskjellig bredde: 


For markering av trygge gangbaner forbeholdt ansatte.


For lysmarkering av kjørebaner hvor det er spesielt stor trafikk.


For lysmerkering av Ryggelinjer/guidelyslinjer der det trengs.


For lysmerking av rømningsveier.


For lysoppmerking av farlige områder.


For lysmerking som avgrensing av spesielle områder.

Led Lys Merking, ledlysmerking, lysmarkering, lysmerking, varsellys, sikkerhetslys ledelys for markering av linjer og striper

SAFETY BAR i forskjellige styrker/farger: 25, 30, 50, 65, 80 og 98W samt SLIM

Lysmerking av rømningsvei, lysmerking for sikkerhet, nødutgang HMS.

Rømningsveier med spesiell rømningsvei piler.

Lysmarkering av gangbane på kritisk område med stor trafikk og skittent gulv. Lysmerking for økt sikkerhet. HMS
Lysmerking av gangbane på lagergulv., terminalgulv og fabrikkgulv. Lysmerking for sikkerhet.

Sikre gangveier for ansatte HMS

Lysmarkering for sikke gangvei for ansatte, HMS, HVO, EHS, HSEQ HSSE, KHMS  lysmarkering for sikker arbeidsplass!
Led Lys Merking, ledlysmerking, lysmarkering, lysmerking, varsellys, sikkerhetslys ledelys for markering av linjer og striper
Led Lys Merking, ledlysmerking, lysmarkering, lysmerking, varsellys, sikkerhetslys ledelys for markering av linjer og striper

Varsellys

Varsellys som alarmerer eller varsler lydløst personer i nærheten av arbeidssonen til maskiner, kran, truck m.v. 

Forskjellige farger kan brukes etter intensitet mv.


Led Lys Merking, ledlysmerking, lysmarkering, lysmerking, varsellys, sikkerhetslys ledlys markering av arbeids- løftesone
Illustrasjon av traverskran med lysvarsling som belyser løfte område med en rød ramme rundt.

SAFETY BR 30-98W

HP EVO, SUPER HP EVP lamper

Varsellys for kran og travers. Lyser opp arbeidsfelt. Lysmarkering av arbeidsområde.
Sikkerhetslys under kran. Traversens arbeidsområde rammes inn i lysmarkering. Lysmerking for sikkerhet.
Varsellys fra truck, lift, kran og travers. Lysmarkering som varsler ansatte på gulvet.

Lysmerking

HMS Lysmerking med tekst, symboler og skilt.

Lysmerking av farer, advarseler, informasjon og  veiledning. 

Alle typer varselskilt/tegn.


Ved spesielt behov, lages skiltet etter bedriftens spesifikasjoner, i alle farger og former.


Led Lys Merking, ledlysmerking, lysmarkering, lysmerking, varsellys, sikkerhetslys ledelys for markering av fare og sikkerhet

Mini Safe

og Mid Safe lamper

For mer informasjon om/for:

HMS, HVO, EHS,HSEQ, HSSE og KHMS


Send oss en mail eller fyll ut skjema.

post@TSR-import.no 

 
 
 
 
Lysvarselskilg Stopp, Ingen adgang, ikke for gående
Lysmarkering - lysmerking   STOPP skilt i lys på gulvet
Led Lys Merking, ledlysmerking, lysmarkering, lysmerking, varsellys, sikkerhetslys ledlys markering av tekst, symbol skilt.
Lysmarkert fotgjengerovergang, alltid synlig med lysmerking.
Lysmerkings - Lysmarkering, skilt og symboler projetert på gulv/bakken i alle former og farger.