AMAXAFOBI inkluderer også PARKERINGSHUS ANGST

Amaxafobi er en angstlidelse som forårsaker irrasjonell frykt for bilkjøring i forskjellige situasjoner. Også kalt trafikkfobi.

Amaxofobi stammer fra det greske ordene hamaxa(vogn) og phobos (frykt)

(Noen nettsteder kaller dette også ​​Aparkofobi)


PARKERINGSHUS FOBI

En del av dette sakskomplekset Amaxofobi inkluderer PARKERINGSHUS fobi, eller angst for parkeringshus/P-kjellere.


Vårt mål er å se på hva vi kan gjøre med lysteknologi, for å gjøre parkeringshus bedre, tryggere og mer "welcoming" for bilister som føler ubehag med parkeringshus/kjellere.


Vi mener tydelig og "welcoming" lysmerking er tydelige og klare lyssignaler som enkelt informerer om forventet atferd for alle parter i et parkeringshus, for myke og harde trafikanter.

Klar, tydelig,  alltid synlig merking får oppmerksomhet, senker stressnivået. Amaxafobi eller Parkeringshus angsten reduseres
Prinsippet for alltid synlig lysmerking. Bedre sikkerhet, tydelig signal om forventet atferd.
Malt symbol (nesten ikke synlig) VS. lysmerket pil som stråler mot alle aktører i situasjonen. Alltid synlig merking.